GDPR er en ny Europæisk persondatalov der er trådt i kraft d. 25. maj 2018. Formålet med GDPR er at have de samme databeskyttelseslove i alle EU-medlemsstater og at give borgerne mere kontrol over, hvordan og hvornår deres data anvendes. Selvom GDPR er en EU-forordning, er enhver virksomhed, der markedsfører varer eller tjenesteydelser til EU-borgere, uanset hvor den er beliggende, omfattet af forordningen.

Søren Bo Køreskole vedkender sig det særlige ansvar, der hører med til at opbevarer personlige data på køreskoleelever. Vi ønsker at vore elever har fuld tillid til Søren Bo Køreskole, som et trygt og sikkert sted at opbevare sine oplysninger

Dette er en beskrivelse af hvorledes Søren Bo Køreskole i forhold til persondata-lov af 25. maj 2018 håndterer personlige data. Ved tilmelding på Køreskolens tilmeldingsblanket her på hjemmesiden bekræfter køreeleven at have; læst, forstået og accepteret nærværende håndteringsbeskrivelse, er eleven under 18 år skal forældre udfylde tilmeldingen.

Ligeledes kan en entydig elektronisk accept (mail fra forældre) godtages.

Alle data opbevares som beskrevet, for at kunne drive køreskolen efter lovbefalede retningslinjer, samt køreskolens egne retningslinjer.

Data:

Køreskolen opbevarer på forskellig vis følgende Data; Navn, Adresse, E-mail, Telefonnummer, CPR-nummer, betalings oplysninger, samtykkeerklæring, billede af evt. Sundhedskort, billede af evt. opholdstilladelse, lægeerklæring, status på køreuddannelsen, evt. korrespondance mellem politi og elev, evt. relevante kursusbeviser.

Dokumenter:

Ansøgning om Kørekort, Lektionsplan, Tilmelding og øvrige dokumenter relateret til elevens egentlige køreuddannelse hos Søren Bo Køreskole fremvises for en kommunal instans ifm. godkendelse af elevens ansøgning, samt til politiet ifm. afholdelse af elevens køreprøver, ansøgning overdrages til politiet efter bestået praktisk prøve. Efterfølgende lagres dokumenterne i 5 år på køreskolen. Køreskolen sikkerhedsmakulere tilbageværende dokumenter efter de 5 år.

Opgørelse og Kreditaftale i elektronisk format gemmes i køreskolens fakturerings system, pt. Regnskabsprogrammet Billy, passwordbeskyttet i 5 år efter endelig afregning er sket. Ved evt. manglende betaling sendes Opgørelse og Kreditaftale til ekstern Inkassobureau.

Indtil endt køreuddannelse opbevares elevens dokumenter i køreskolens varetægt, i teorilokalet. Elevens dokumenter er med i skolebilen ved den praktiske undervisning samt til praktiks prøve.

Ved afbrudt Køreuddannelse udleveres ansøgning til eleven, og den originale lektionsplan udleveres til den af eleven udpeget kørelærer/køreskole, kopi af lektionsplanen samt øvrige dokumenter opbevares i 5 år.

Elektroniske Data:

Elevens navn, adresse, telefonnummer, personnummer samt E-mail adresse på teoriprogrammet Køreklar.dk. er beskyttet bag Brugernavn og Password, hos ekstern aktør, elevdata slettes efter end køreuddannelse. Elevens navn og telefonnummer opbevares på kørelærens telefon, der er pinkodebeskyttet. Elev-data på kørelærerens mobil telefon slettes, når eleven har bestået sin praktiske prøve.

Med elevens særskilte tilladelse, fotograferes eleven ved bestået praktisk køreprøve, og billedet lægges ved verbal tilladelse hertil op på Køreskolens Facebook side, og hvorfra alle kan se og dele billeder.

Søren Bo Køreskole v/ Søren Bo Nielsen

CVR: 32166644