Forløb frem mod Dit kørekort

Undervisningen til bil kørekort starter med teoriundervisning og så følger manøvrebanen, hvor du lærer at betjene bilen via forskellige manøvre såsom: Igangsætning og standsning, kørsel i 8 tal, slalom og vending samt parkerings manøvre m.v. Herefter mere teoriundervisning, så kommer din første kørsel på vej og herfra bliver det teori / kørsel / teori / osv. så der er sammenhæng mellem teoriundervisningen og den praktiske undervisning på vej.

Undervejs skal du forbi egen læge og få en lægeerklæring, hvor du har medbragt et pasbillede. Lægeerklæring afleveres til køreskolen. er du under 18 år, skal dine forældre underskrive en Samtykkeerklæring. 

Du skal gennemføre et færdselsrelateret førstehjælps kursus, der tager 8 timer, som skal være taget inde den praktiske prøve.

Når lovpakke-undervisningen er gennemført, og du er godkendt af Borgerservice, og parat til teoriprøven, må du gå til Teoriprøven er hos Færdselsstyrelsen. Den er skriftligt og forgår på Amager eller Roskilde. Teoriprøven bestås med maximalt 5 billede fejl.

Herefter skal du køres klar til den praktiske prøve, og tæt på denne prøve, kommer du på Køreteknisk anlæg (glat-bane). Den praktiske prøve køres i Brøndby eller Roskilde. Det er dog muligt at starte/slutte praktiske prøve andre steder.

Efter Corona situationen 2020 og 2021, må man forvente et længere kørekort forløb, da det har forårsaget en efterspøgelse der er langt større end udbuddet af teori- og praktiske prøve.

Kontakt køreskolen for information omkring holdstart.

Teoriundervisning på søndage, 10:00 - 13:00, øvrig tider efter aftale.

Manøvrebanen er hos SKA Solrød eller Kastrup,

Praktisk undervisning foregår i Taastrup og omegen samt en tur til København og Roskilde.

Førstehjælps kurset på Amager hos SKA.

Køreteknisk anlæg (glat-bane) er hos SKA Kastrup, SKA Tølløse eller FDM Sjællandsringen syd for Roskilde.

Kørekort som 17 årige:

17 årige må pr. 1. januar 2017 begynde på kørekort, hvilke er en forsøgs ordning. Ordeningen løber frem til at Folketinget ændre på ordningen.

Så efter den 1. januar 2017 må du begynde på kørekort, hvis der er 3 måneder til du fylder 17 år, komme til teoriprøve 1 måned før du fylder 17 år og den praktiske prøve kan tidligst være på din 17 års fødselsdag.

Du skal kunne gennemfører samme undervisning som de 18 årige.   

Der er særlige krav til Dig som tager kørekort som 17 årige:

           - Kørekortet giver Dig ret til kørsel i Danmark.

           - Du får ret til at køre almindelig bil, med plads til højst 8 personer samt varebil, med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg - med ledsager.

           - Traktor/motorredskab - uden ledsager.

           - Lille knallert (knallert 30) - uden ledsager.

Når du er fyldt 18 år må du kører uden ledsager, kører i udlandet og har ret til at kører flere typer køretøjer.

Der er særlige krav til ledsageren:

         - Du har pligt til at oplyse ledsagen om, at denne fungerer som ledager, samt om de betingelser der stilles til ledsageren.

Betingelser til ledsageren er:

         - At ledsageren er mindst 30 år

        - At ledsageren har haft gyldigt kørekort til bil i mindst 10 år, at dette er udstedt i Danmart, Færøerne eller i et EU- eller EØS-land.

        - At ledsageren ikke må havde været frakendt føreretten betinget eller ubetinget i de seneste 10 år.

        - At ledsageren skal sidde på forrest passagersæde, medbringe sit kørekort og på forlangende vise det til politiet.

        - Ledsageren skal på alle tidspunkter under Din kørsel, være opmærksom på de trafikale forhold og bistå Dig med råd og vejledning.

        - Ledsageren skal på alle tidspunkter, være i stand til at føre køretøjet (ikke være påvirket af alkohol eller lign).