Forretningsbetingelser:

Forretningsbetingelserne er vigtige at læse inden tilmelding:

1) Betaling af Lovpakke mv.

2) Afbudsreglser

3) Brug af data

1) Betaling af lovpakke mv.:

Betaling af skyldigt beløb fremgår af den fremsendte faktura, hvor betalings dato skal overholdes.

Betaling af lovpakken kan uden omkostninger betales i 2 rater, hver á 50 % af lovpakkens pris. Første rate betales efter første teoridag. Anden rate sendes på faktura via mail efter 3. gang på vej.

Ekstra kørelektioner samt praktisk prøve, vil fakturaers efter aftale, og alle udeståender (skyldige beløb) skal være betalt inden den praktiske køreprøve.

Betaling ske primært via bankoverførelse ellers via MobilePay eller kontant. Dit køb skal være gennemført inden for 12 måneder fra købs datoen.

Penge retur:

Hvis der skulle ske det, at du undervejs fortryder dit valg af køreskole, har du lov til at vælge en anden køreskole. Vi har ingen interesse i at fastholde utilfredse kunder.

Hvis du har valgt et lovpakketilbud, hvor du normalt får en meget stor besparelse, falder dette tilbud væk, da tilbuddet kun gælder samlet køb af en hel lovpakke.

Du vil så få det indbetalte beløb retur jf. dine fakturaer, fratrukket det du har brugt i form af teoriundervisning, manøvrebane / Køreteknisk anlæg (afbuds reglerne skal være overhold) og kørelektioner i forhold til prislistens normalpriser.

Du har så kun betalt for, det du har brugt, på samme måde, som køreskoler der ikke har lovpakketilbud.

Prislistens normalpriser pr. 1. februar 2022:

Teorilektion, 45 min.........................140,00 kr. 

Manøvrebane 4*45 min.............. 2.685,00 kr.

Praktisk lektion, 45 min................. 480,00 kr.

Køreteknisk anlæg, 4*45 min..... 2.995,00 kr.

Prøvegebyr...................................1.000,00 kr. (Kontakt evt. borgerservice, dette ikke ligger hos køreskolen, men følger eleven) 

2) Afbudsregler:

Afbud til en praktiske lektion (kørelektion)

Du kan aflyse en praktisk kørelektion seneste hverdagen før kl. 12:00. Ved for sent afbud eller manglende fremmøde uanset årsag, skal du betale for den booket antal kørelektioner. Afbud via sms 40255702.  I denne Corona tid er det bedre at melde afbud end at møde frem uden at være frisk.

Afbud til Manøvrebane

Du kan senest 5 hverdage før og senest kl. 12:00 afmelde din tid til manøvrebane. I tilfælde af manglende fremmøde eller sen afmeldelse, skal du betale for ny manøvrebane jf. listeprisen.

Afbud skal ske skriftligt til [email protected] eller via sms til 40255702.

Afbud til glatbane og Førstehjælps kursus

Du skal melde afbud senest kl. 12:00, 9 hverdage før. Ved manglende fremmøde, ej medbragt Lektionsplanen og Ansøgningen, eller senere afmeldelse, skal du betale for glatbane jf. listeprisen. Hvis glatbanen ikke er gennemført, kan en praktisk prøve ikke gennemføres og må aflyses, hvilke kan betyde at du skal betale prøvegebyr på ny.

Afbud skal ske skriftligt til [email protected] eller sms til 40255702.

Afbud til teori-/praktisk prøve

Du skal senest 3 hverdage før melde afbud til en teoriprøve eller praktisk prøve.

Melder du fra samme dag pga. sygdom, skal du aflevere en lægeerklæring omhandlende den pågældende prøvedato og medbringe Ansøgning om kørekort til Borgerserivce, for at undgå at betale nyt prøvegebyr.

Regler for Pause i Dit forløb

Pausereglerne er sat helt ud af kraft. Hvilke vil sige, hvis man holdt pause i en længere periode, kan man forsætte på et senere tidspunk, dog kræves det at, Du har din ansøgning og lektionsplan samt muligvis en ny lægeerklæring. 


3) Brug af Data

Køreskolens brug af data er beskrevet under punktet "DATA FORORDNING" på hjemmesiden.